Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Widoczni w Windzie siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwskiej 123/5 80-175 Gdańsk w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera jest Widoczni w Windzie z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 123/5, 80-175 Gdańsk wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Gdańska, tel.502-828-358, e–mail: reklama@widoczniwwindzie.pl (dalej:„Administrator”). Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych;

2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora;

4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. Dane osobowe są przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

8. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera;

10. Pana/Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pana/Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

11. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Widoczni w Windzie nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: reklama@widoczniwwindzie.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią, rozumiem i akceptuje jej warunki.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. .

  Zgadzam sie i
EU Cookie Directive Module Information